Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. 

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

AmiNet s.r.o.
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 119
tel: +420 605 271 393

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Atlantis - perličková souprava
naše cena 3 200 Kč
Mísa - Partner (Junior)
naše cena 690 Kč

09. 10. 2017 | Čistý vzduch a voda

Vodní filtry

Tímto celosvětově srozumitelným, byť nepřesným názvem jsou označována zařízení pro dodatečnou úpravu vody v místě spotřeby. Tato zařízení jsou používána v mnoha odvětvích lidské činnosti a využívají k úpravě vody dlouhou řadu různých technologií - nejen filtrace. Pro stručnost se omezme pouze na vodní filtry používané pro získávání vysoce kvalitní pitné vody k vaření a k pití v domácnostech.

Pořízení tisíce litrů balené vody předpokládá vytěžení a zabalení 1.000 litrů vody výrobcem, přepravu více než jedné tuny zboží nejprve přepravcem a následně spotřebitelem a nakonec vyhození 1000 litrů obalů vyrobených z trvanlivých materiálů + jejich likvidaci.

Pořízení 1 000 litrů filtrované vody předpokládá výrobu a přepravu cca 0,08 až 1 kg (0,001 tuny) zařízení, které bude vyhozeno do odpadu po cca 8 letech používání.

Z toho vysvítá nesouměřitelnost ekologické škodlivosti, nákladovosti i technické složitosti obou nevodárenských postupů zásobování kvalitní vodou přímé spotřeby. Zatímco roznašeč kvalitní pramenité vody je zaměstnáním biblickým, konstruktéři vodních filtrů nalezli své řemeslo až ve dvacátém století. Vývoj úpravárenských technologií urychlily obě světové války a především rozpoznané dopady globální ekologické krize posledních desetiletí na kvalitu pitné vody.

Kategorie vodních filtrů

 • Nádobové filtry Zařízení s horní a dolní nádobou, objemů zpravidla a 1-2 litry, pod horní nádobou je upevněn filtr s objemem hmot cca 0,1 litru. Voda, nalitá do horní nádoby, protéká přes filtr do dolní nádoby, kde se jímá. Nevyžadují tlakovou vodu.
 • Vodní filtry třetího kohoutku Zařízení o jednom i více členech je umístěno na desce - nebo pod deskou - kuchyňské linky, v blízkosti dřezu.
  Studená voda je přiváděna k filtru kohoutkem, umístěným těsně před přívodem studené vody do směšovací baterie nebo přepínačem filtr - dřez, umístěným zpravidla na konci výtokového ramínka nad dřezem. Méně často je použit samostatný třetí kohoutek, upevněný na desce kuchyňské linky. Ten bývá používán pro umístění filtrů pod linkou. Objemy filtračních hmot v jednom filtru jsou zpravidla 0,3 až 0,7 litru, ojediněle i více než 1 litr.
 • Bateriové - též dřezové - filtry jsou konstrukční podskupinou zařízení třetího kohoutku. Vlastní filtrační těleso malých rozměrů tvoří s přepínačem jeden celek, našroubovaný na konec výtokového ramínka nad dřezem. Objem - zpravidla aktivní uhlí - kolem 0,l litru.
 • Vodní filtry vsazené do potrubí Jsou často využívány s výměnnými filtračními vložkami pro zachycení mechanických nečistot. Dodávají se s řadou různých rozměrů pouzder i filtračních vložek, zpravidla od 5" do 20" i více a s napojením G3/4" a 1" i více.
 • Filtry na vstupu jsou nejtěžším kalibrem v oboru úpravy vody v místě užití. Zpravidla se jedná o vícečlenné stavebnicovcě uspořádané soubory filtrů s objemy filtračních hmot v desítkách litrů, někdy s regenerací jednotlivých úpravárenských článků na místě a automatickým řízením provozu celého souboru.

Účinnost vodních filtrů

Nejdůležitější podmínkou vysoké účinnosti VF je jejich nepřetěžování nadměrným průtokem vody. Numerická hodnota předepsaného průtoku vody v l/min by neměla být příliš vyšší než je objem náplní lože v litrech. Této podmínce nevyhovují bateriové filtry, které jsou zpravidla hydraulicky přetěžované o jeden řád.

Filtr by dále měl

 • umožňovat snadný odhad průtoku vody,
 • být úzkovysokého tvaru.

 

Účinnost žádné filtrační vložky není neomezená. Otázka „jak mám poznat, že vložka je již vypotřebovaná?“ je tedy na místě. Je možné i správné vybavit VF odstraňující mj. i dusičnany soupravou na stanovení NO3-, přístroj dávkující chlorové preparáty soupravou na stanovení Cl2. Jenomže každou takovou pomůcku musí zákazník i zaplatit. Proto je někdy zcela dostačující - v případech, kdy se nejedná o zdravotní riziko - ponechat rozhodnutí na úsudku zákazníka, např. „vložku mechanického filtru vyměňte při poklesu průtoku“.

Zvláštním případem jsou filtrační vložky, plněné aktivním uhlím. Ty odstraňují široké spektrum těžkých kovů, organických a specifických organických látek, chlor, atd., atd. Představa kontroly zákazníkem je zcela iluzorní. Za 1 laboratorní stanovení jenom několika ukazatelů by často zaplatil více než za samotný filtr. Navíc lože aktivního uhlí nezachycuje všechny kontaminanty stejně dlouho. Jediným reálným řešením je velký objem sorpčních hmot ve filtrační vložce, vyměněné dávno před vyčerpáním její celkové kapacity. Např. kapacita 1 filtrační vložky Dionely FAM1 je - spočítáno podle vodárenských kritérií - 38 000 litrů. Výrobce však požaduje vyměnit ji za 2 roky používání. Za tu dobu však 4členná rodina přefiltruje necelých 6 000 litrů, tedy necelých 16% uvedené kapacity. Nevyužitý zbytek cca 84% je bezpečnostní rezervou, tak, aby ani při nejvyšší koncentraci těch „nejprůchodnějších“ kontaminanantů, což bývají karcinogenní THM, nedošlo ještě k jejich propouštění filtrem.

Rozsah minimálního rozboru vody k výběru vhodného typu vodního filtru

Minimum potřebných rozborů pitné vody neznámého složení:
Bakterie: escherichia coli, enterokoky, koliformní bakt., počty kolonií při 22°C, totéž při 36°C
Fyzika a chemie: „tvrdost“(Ca+Mg), KNK4,5, pH, CHSKMn, dusičnany-NO-3, konduktivita, železo-Fe, mangan-Mn.

Pozor: rozbor až po nejméně 14denním odběru z nové studně, kdy už čerpáme vodu ustálené kvality! U starší studně musí předcházet vyčištění odbornou firmou a pak rovněž alespoň 14 denní provoz.

Pro bakteriologický rozbor je nutno použít sterilní lahvičky, které vám dodá firma, u které si rozbor necháte provést, pro fyzikální a chemický rozbor stačí dobře vypláchnuté PET lahve.

Poznámky:

 • Těžké kovy nejsou v doporučovaném min. rozboru zahrnuty. O jejich obsahu vevodovodní vodě Vám podá informaci Vaše vodárna. V českých studnách bývá sporadicky přítomno nadlimitní množství rtuti (Hg), kadmia (Cd), častěji arsen (As). Přítomnost některých (z více než deseti) těžkých kovů v podzemních vodách nelze vyloučit. Rozhodnete-li se po těžkých kovech či některých neobvyklých kontaminantech pátrat, informujte se napřed u odborníků znalých poměrů v regionu Vaší studny: Jsou to např. Vodní zdroje, geochemické firmy, ústavy či laboratoře, nejbližší organizace a státní orgány životního prostředí, které Vás mohou informovat i o vlivu skládek či „starého znečištění“.
 • Při zlepšování poměrů v zásobování pitnou vodou Vaší domácnosti zvažte prosím ještě instalaci mechanického filtru na vstupu vody, tedy za darlingem nebo za vodoměrem vodovodní vody. Filtry zadržující mechanické nečistoty jsou velmi potřebné zvlášť pro objekty (byty) zásobované z vodovodních sítí. Na sítích jsou běžné výluky částí řadů, poruchy a havarie. Jsou vždy provázeny průnikem pevných zplodin z koroze a dalších vrstev vnitřků potrubí, písku a částic zeminy z prováděných výkopů. Ty setrvale poškozují všechny pohyblivé součásti Vašeho vodovodního rozvodu – plovákové WC ventily, vřetena i sedla ostatních ventilů, průtokové ohřívače, myčky a další zařízení ve kterých se voda v pohybuje.